PŘIHLÁŠKA

Podmínky pro účastníky

LHAK je určena studentům konzervatoří, vysokých škol a mladým umělcům. Přihlásit se lze prostřednictvím elektronického formuláře na obor SÓLOVÝ ZPĚV, LESNÍ ROH a HOUSLE (součástí přihlášky aktivního účastníka je odkaz na jeho kvalitní nahrávku zadaného materiálu).

Termín akademie: 20. – 25. 8. 2018, Kroměříž
Uzávěrka přihlášek: 30. 6. 2018

Kurzovné:

LESNÍ ROH, HOUSLE

Aktivní účastníci: 9.000,- Kč/ EU 350,- € /součástí ceny je ubytování/

Pasivní účastníci: 900,- Kč/ EU 35,- € /součástí ceny není strava ani ubytování/

SÓLOVÝ ZPĚV

Dvoudenní interpretační kurz v termínu 21. a 22. 8. 2018.

Aktivní účastníci: 5.000,- Kč/ EU 200,- € /součástí ceny je ubytování/

Pasivní účastníci: 600,- Kč/ EU 35,- € /součástí ceny není strava ani ubytování/

* Kurzovné se hradí až po potvrzení Vaší účasti pořadatelem a je nevratné
* Studium účastníků z ČR částečně dotuje pořadatel

Tel. +420 608 666 139, +420 608 666 138

Aktivní účastník akademie:

 • Maximální počet 12 studentů na jednoho lektora
 • Sólový zpěv max. 8 účastníků
 • Certifikát pro absolventy
 • Každý lektor jmenuje jednoho laureáta pro následné účinkování s filharmonií
 • Koncerty studentů a hostů
 • Doprovodný program

Lektoři určí své studenty na základě nahrávek
Požadavky:

Sólový zpěv: nahrávka dle vlastního výběru studenta

Housle: W. A. Mozart – houslový koncert G, D, A, expozice první věty s kadencí + jedna část z Bachovy sonáty, nebo partity

Lesní roh: W. A. Mozart čtvrtý koncert, první věta, expozice + kadence

Pasivní účastník akademie:

 • Pasivní účast na všech lekcích vybraného lektora
 • Možnost bezplatně se zúčastnit seminářů a vybraných hudebních událostí v rámci doprovodného programu
 • Maximální počet 15 posluchačů, rozhoduje pořadí zaslání el. přihlášky

Elektronická přihláška


Osobní údaje
Studium/Dosažené vzdělání


Nahrávka požadovaného repertoáru (pro aktivní účastníky)

Nahrávka požadovaného repertoáru (pro aktivní účastníky)

∗ Odesláním přihlášky na Letní hudební akademii pořádajícímu spolku Collegium musicale z. s. dávám souhlas s využitím mých identifikačních a kontaktních údajů generovaných v rámci komunikace a mé účasti na kurzech za účelem poskytování služeb mého vzdělávání.
Zpracování údajů pro účely Letní hudební akademie představuje činnosti spočívající v třídění údajů pro účely zajištění servisu studentů, lektorů a chodu Letní hudební akademie.
Souhlas je účinný ode dne jeho udělení po dobu kontaktu s organizačními složkami LHAK a následujících 5 let poté. Tento Souhlas činí zájemce dobrovolně a potvrzuje jej kliknutím na tlačítko „odeslat přihlášku“.

 

Další informace k Vaší účasti, k možnosti zajištění stravování a ubytování (pro neaktivní účastníky 320,- Kč/os na noc) obdržíte po potvrzení přijetí ke studiu.

Výukový repertoár LHAK 2018:

Housle

 • Brahms, Čajkovský, Dvořák, Sibelius, Mendelssohn – koncerty
 • Mozart – koncerty G, D, A
 • Beethoven – sonáty

Lesní roh

 • Mozart – 4. hornový koncert
 • Strauss – 1. hornový koncert
 • Slavický – sólová sonáta
 • Hindemith – sonáta